GDPR

Mot bakgrund av EU’s dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in
När du anmäler dig till någon av våra kurser samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs samt kunna skicka fakturan på deltagaravgiften. Det är t ex namn, adress, mailadress och telefonnummer. Om du själv lämnar fler uppgifter samlar vi även in dessa. Kursdeltagare under 18 år lämnar också sitt födelsedatum ååmmdd, dock ej fyra sista siffrorna.

Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via mail eller andra kanaler där du registrerar dig.

Hur vi använder personuppgifterna
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

– kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser
– maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang
– skicka foldrar med posten om våra arrangemang

Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges ovan.

Avregistrering
Du kan när som helst välja att bli bortplockad ur kundregistret så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål, maila då filmlektik@filmlektik.se

Läs mer om dina rättigheter på: