Underlag inför offert

Nedanstående formulär ska de tilltänkta kursdeltagarna fylla i. Detta för att kunna anpassa det skräddarsydda kursupplägget i offerten på bästa sätt efter era behov.