Fyrornas Fyra Filmer – Manus med mera

Det tar lång tid att göra film och förberedelserna är mycket viktigt för slutresultatet. Här finns några dokument som visar delar av filmskapandeprocessen.

Färdiga filmanus till alla fyra filmer:

GENGÅNGARE manus 4A
KANINKRISEN manus 4A
KATTASTROFEN manus 4B
TALANGTÄVLINGEN manus 4B

Planering inför filminspelningarna:

4A Filminspelning G som i gengångare
4A Filminspelning Kaninkrisen

4B Filminspelning Den magiska Kat(t)astrofen
4B Filminspelning Talangtävlingen
INSPELNINGSSCHEMA