Filmprojekt åk 9 HagaLyckebyskolan om diskriminering

Under läsåret 2014/2015 producerade Filmlektik tillsammans med elever och lärare på högstadiet och mellanstadiet på HagaLyckebyskolan i Haninge ett antal filmer om diskriminering. Filmerna som årskurs 9 har gjorde kan ni se nedan. De färdiga filmerna användes som diskussionsunderlag ute i klasserna som en del i skolans likabehandlingsplan. Nedan hittar ni bland annat information om diskriminering och rättigheter, projektbloggen samt tips och upplägg i filmskapandet för årskurs 9. Filmerna som gjordes tillsammans med fyrorna kan ni se här.


FOTBOLLSMATCHEN

RYKTET


Diskussionsfrågor till filmerna


Gå gärna in på projektbloggen och läs om arbetet med filmerna.


Filmskapandet:

IMG_2369Inspelningsplan
Tid och plats för filminspelningen

Projektblogg
Här går det att följa projektets gång

Skapa bildmanus
Tips när en skapar bildmanus

Skriva synopsis och manus
Tips och stöd under manusskrivandet

Körschema
Projektschema

Filmproduktionsplanering
Projektets upplägg

Om diskriminering och rättigheter:

De mänskliga rättigheterna
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen

Diskriminering och rättigheter
Om diskrimineringsgrunderna, hatbrott, kränkande behandling, mobbning och trakasserier samt om rättigheter och handlingsutrymme

Härskarteknikerna
Vilka är de sju härskarteknikerna?

Vart du kan vända dig
Vart du kan vända dig om du blivit utsatt

HagaLyckebyskolans likabehandlingsplan

Samtycke till publicering av film och bilder på webbsida

Alla elever som medverkar i filmskapandet måste ha vårdnadshavarens godkännande. Nedan finns en blankett för utskrift som ska fyllas i och skrivas under för att sedan lämnas till mig. ”Ja” måste vara kryssat på alla tre frågorna för att eleven ska kunna medverka i filmprojektet.

Länk till blankett för utskrift: Samtycke till publicering av film och bilder på webbsida