Filmprojekt åk 4 Hagalyckebyskolan om diskriminering

Under läsåret 2014/2015 producerade Filmlektik tillsammans med elever och lärare på högstadiet och mellanstadiet på HagaLyckebyskolan i Haninge ett antal filmer om diskriminering. Filmerna som årskurs 4 har gjorde kan ni se nedan. I den här delen av projektet producerades även en informationsfilm om hur skolan hjälper eleverna i en diskrimineringssituation. De färdiga filmerna användes som diskussionsunderlag ute i klasserna som en del i skolans likabehandlingsplan. Nedan hittar ni bland annat information om diskriminering och rättigheter, projektbloggen samt tips och upplägg i filmskapandet för årskurs 4. Filmerna som gjordes tillsammans med niorna kan ni se här.


Alla filmerna samt inledning om vad diskriminering är:


Endast filmen om diskrimineringsgrunden etnicitet:


Endast filmen om diskrimineringsgrunden funktionshinder:


Endast filmen om diskrimineringsgrunden religion:


Endast filmen om diskrimineringsgrunden kön:


Endast introduktionen om diskriminering:


Gå gärna in på projektbloggen och läs om arbetet med filmerna.


INSPELNINGSPLAN

IMG_2369FÄRDIGA MANUS:
Manus ETNICITET
Manus RELIGION
Manus KÖN
Manus FUNKTIONSHINDER

Projektblogg
Här går det att följa projektets gång

Filmproduktionsplanering
Projektets upplägg

Körschema
Projektschema

Filmskapandet:

Skapa bildmanus
Skriva synopsis och manus

Mall Bildmanus 6 rutor
Mall Bildmanus 4 rutor

I det här filmprojektet använder vi min proffskamera men det går även att göra egna filmer i appen Imovie på Ipad. Jag har gjort en manual som ni kan läsa här: Imovie manual iOS 8

Om diskriminering och rättigheter:

De mänskliga rättigheterna
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen

Diskriminering och rättigheter
Om diskrimineringsgrunderna, hatbrott, kränkande behandling, mobbning och trakasserier samt om rättigheter och handlingsutrymme

Härskarteknikerna
Vilka är de sju härskarteknikerna?

Vart du kan vända dig
Vart du kan vända dig om du blivit utsatt

HagaLyckebyskolans likabehandlingsplan

Samtycke till publicering av film och bilder på webbsida

Alla elever som medverkar i filmskapandet måste ha vårdnadshavarens godkännande. Nedan finns en blankett för utskrift som ska fyllas i och skrivas under för att sedan lämnas till mig. ”Ja” måste vara kryssat på alla tre frågorna för att eleven ska kunna medverka i filmprojektet.

Länk till blankett för utskrift:
Samtycke till publicering av film och bilder på webbsida