Skapande Skola

img_2369Filmskapande i skolan! Anlita Filmlektik inom ramarna för Skapande skola!

Sedan 2013 har Filmlektik haft ett flertal  filmskapande-projekt inom ramarna för Skapande Skola i Haninge kommun. Det har varit uppskattade projekt med elever från årskurs fyra upp till årskurs nio på ett antal skolor runt om i kommunen.

Filmlektik utformar projekten i samarbete
med lärare och skolpersonal.


img_0350Filmprojekt i åk 7 med iPad på Vendelsömalmsskolan
Under slutet av vårterminen 2015 höll Filmlektik i ett projekt där alla elever i årskurs sju på Vendelsömalmsskolan gjorde filmer på iPad i appen iMovie. Temat var Jorden och livets uppkomst.

Filmprojekt i åk 4 på Hagalyckebyskolan
Tillsammans med Filmlektik producerade elever och lärare på högstadiet och mellanstadiet filmer om diskriminering under läsåret 2014/2015. De färdiga filmerna användes som diskussionsunderlag ute i klasserna som en del i skolans likabehandlingsplan.

Animerad film i åk 7 på Söderbymalmsskolan
Under våren 2015 gjorde alla sjuor på Söderbymalmsskolan animerade filmer med Filmlektik.

 

Still ryktet 2Filmprojekt i åk 9 på Hagalyckebyskolan
Tillsammans med Filmlektik producerade elever och lärare på högstadiet och mellanstadiet filmer om diskriminering under läsåret 2014/2015. De färdiga filmerna användes som diskussionsunderlag ute i klasserna som en del i skolans likabehandlingsplan.

gitarrflickaTema Jord – Filmprojekt åk 4-6 Måsöskolan
En film om arbetet med musikalen ”En dag på jorden” under Tema Jord-veckan på Måsöskolan.

 

fra%cc%8an-en-sexornas-filmFilmskapande med åk 6 på Måsöskolan
Under läsåret 2013/2014 var Filmlektik på Måsöskolan i årskurs 6. Under projektet fick eleverna bland annat lära sig att skapa korta filmer i appen Imovie på Ipad.


img_0285Filmprojekt åk 4 på Vendelsömalmsskolan
Under läsåret 2013/2014 deltog fjärdeklassarna på Vendelsömalmsskolan i Haninge i fyra olika filmprojekt med Filmlektik.