Kameralån

 

REGLER FÖR LÅN AV RIBBYSKOLANS KAMERAUTRUSTNING

Kolla listan på allt som ska finnas i kameraväskan och stativväskan så att inget fattas när ni lämnar igen utrustningen.

Den dag som kameran ska lämnas så ska den lämnas in direkt på morgonen när ni kommer till skolan.  Ni knackar ni på lärarnas arbetsrum eller säger till någon lärare att öppna och lägger kamerautrustningen i de blå sofforna som står vända mot varandra.

Är personen som har kameran sjuk eller frånvarande ska någon annan elev i filmgruppen lämna in kameran.

Alla i gruppen ansvarar för att kamerautrustningen är hel och prydligt nedpackad när den inte används.

Filmutrustningsförteckning

 

Tillbaka