Kunskapsunderlag inför kursupplägg

Nedanstående formulär är ett komplement till samtalen vi har kring kursupplägget.