Betalningsvillkor och avbokningsregler

←Tillbaka till Kursutbud

Betalningsvillkor och avbokningsregler
Betalning sker mot faktura och skickas till dig i samband med att du får en bekräftelse på din plats. Betalas inte fakturan innan det angivna förfallodatumet riskerar du att förlora din plats på kursen.  Avbokar du din kursplats senare än fem dagar före kursstart så skall hela kursavgiften betalas. Detta gäller inte vid sjukdom och då mot uppvisande av läkarintyg.

Bindande anmälan
Efter att ha bekräftat din anmälan i anmälningsformuläret förbinder du dig att betala hela kursavgiften. Din anmälan är bindande men inte personlig. Om du blir förhindrad att delta kan du själv finna en ersättare. Ersättare godkänns att ta den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart.

Ångerrätt
Anmälan till kurserna är bindande. Du som konsument/privatperson har möjlighet att ångra dig inom 14 dagar från den dag du betalade, förutsatt att det inte är senare än fem dagar före kursstart (se Betalningsvillkor och avbokningsregler) . Om du skulle ångra dig mailar du till filmlektik@filmlektik.se och anger tydligt att du ångrar dig. Har du betalat kursen via ditt företag, har du ingen ångerrätt.

Inställd kurs
Om kursen ställs in på grund av kursledarens sjukdom, för få deltagare eller andra omständigheter som inte kunnat förutses (force majeure), betalas hela kursavgiften tillbaka. Det ges dock ingen ersättning för andra utlägg, som tex förlorad arbetsinkomst vid tjänstledighet, för beställda resor eller hotellrum som inte kan utnyttjas.

Immateriella rättigheter
Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer under kurserna tillhör Fredenmark Media och Filmlektik. För att undvika tvivel innebär det att du inte kan hävda att vara rättighetsinnehavaren till de filmer som produceras under kursen.

Policy
I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.