Filmlektik på arbetsplatsen

Låt personalen delta i en filmskaparworkshop för att släppa loss idéer och kreativitet på arbetsplatsen! I filmskapandeprocessen kan andra perspektiv komma fram och bli ett sätt att locka hjärnan till att tänka i nya banor.