VIDEOSAMHÄLLET – Att se samhället genom film

Filmskapande

versatile_bild1

Film är ett effektivt sätt att uttrycka sig på, gestalta en känsla eller förmedla ett budskap, egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Eleven får lära sig om dramaturgi och hur en skriver ett synopsis för att sedan filma och klippa ihop filmen. Under filmskaparprocessen måste problem lösas, idéer omsättas i handling på ett kreativt sätt. Kameror, redigeringsdatorer, papper och penna är viktiga verktyg i filmskapandet. När filmen är klar ska eleven kunna presentera och visa upp den.

Filmanalys och bildanalys

versatile_bild4

Alla filmer och bilder förmedlar någon form av budskap men vad? Vi kommer  tillsammans att analysera filmklipp och hela spelfilmer, dokumentärfilm, nyhetsinslag, reklamfilm, samtida och historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner. Eleverna kommer att få se hur bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. Vi kommer att tolka och kritiskt granska massmediebilders budskap och prata om vilken påverkan dessa bilder har. Eleverna kommer att lära sig vissa ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.