SAMHÄLLET – Jämställdhet och mänskligt samspel

Jämställdhet  och normkritik

versatile_bild3Jämställdhet handlar om alla människors lika värde. Vi kommer att diskutera könsroller och hur de framställs på film, bland annat genom att titta på vad Bechdeltestet är för något. Eleverna kommer att få diskutera kring jämställdhet och feminism. Vi kommer att prata om vad normkritik och maktstrukturer innebär och hur det påverkar bland annat rasifierade och HBTQ-personer. Vad betyder normbreddning? Vad är härskartekniker för något? Vi kommer att gå igenom och diskutera detta tillsammans.

Självförtroende och självkänsla

Black_Oak_bild2Vad har du för självbild? Vad betyder självrespekt? Kan man få för mycket självförtroende, och bli stöddig? Ett äkta självförtroende syns inte. Du behöver aldrig visa dig störst eller bäst. Det bara finns där som en trygghet för dig själv; självkänsla. I den här delen kommer vi att prata kring hur vi är i möten med andra människor. Utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia så kan vi skapa förståelse för våra egna och andras beteenden. På så sätt kan det bli enklare att samarbeta i grupp och att ge och få kritik. Vi ska också prata om hur det går att hantera olika situationer på nätet.