NYHETER – Nyhetsförmedling och källkritik

Nyhetsförmedling

Att förmedla nyheter handlar inte bara om att läsa upp nyheterna i tv. Vi kommer att undersöka hur en gör för att hitta nyheter och vara objektiv. Eleverna kommer att lära sig att göra research och genom att skriva egna nyheter också träna på att formulera sig i skrift. Sen gäller det att bildsätta nyheten, antingen genom stillbilder eller rörliga bilder, beroende på hur nyheten ska visas.

Studiebesök

ribby_bild1

Vi kommer att göra studiebesök för att utveckla kontakter med kultur­ och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan. Eleverna kommer att få förbereda sig innan studiebesöket genom att ta reda på fakta om stället studiebesöket ska ske på. På så sätt kan de skriva ner kritiskt granskande frågor att ställa under studiebesöket.

Källkritik

Källkritik ingår i det mesta och eleverna kommer att utveckla sitt kritiska tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden. Vi kommer att prata om avsändarinformation, källor på internet och källhänvisningar. Eleverna kommer att få verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. De kommer även att få några knep för att ta reda på vem/vilka som ligger bakom en viss hemsida.