Pedagogik

IMG_4149FILMLEKTIKS PEDAGOGIK

Att finna lösningar utifrån sin egen förmåga är oerhört viktigt för den personliga utvecklingen och det kreativa skapandet. Målet är att varje elev, oavsett förkunskaper, ska utvecklas i sitt personliga skapande där själva processen är en viktig del.

Eleverna får tillgång till kunskap, teknik, handledning och inspiration. Sedan är det upp till dem att komma fram till sina idéer. Det är i sig en tuff utmaning, för de flesta av oss.

Den första delen i skapandeprocessen oftast den tyngsta uppförsbacken, det kan kännas som om hjärnan är totalt tom på idéer. Det är också den viktigaste biten där eleven måste ta eget initiativ till att börja formulera en idé eller åsikt.

När eleven väl kommit på vad hen vill göra kan det kännas som en belöning efter uppförsbacken. Det inspirerar till vidare kreativitet och motivation att finna lösningar efter sin förmåga. Att göra en instruktionsfilm eller visa hur en löser ett problem eller skoluppgift kan vara utvecklande och öka självförtroendet. Det motiverar eleven att söka kunskap för att kunna visa och berätta för tittarna.

IMG_7272Under handledning får eleverna inventera sina egna resurser i form av kunskaper, förmågor, styrkor, karaktärsdrag och personliga egenskaper. Det sker genom att elever och handledare lyssnar på, ser och bekräftar varandra. Grunden för att våga ge och få konstruktiv kritik för sitt skapande är att eleven känner sig trygg med de andra i gruppen.

Genom den här pedagogiken får eleverna träna på och utveckla sin initiativförmåga, samarbeta i grupp, ge och få kritik samt våga tro på sina idéer.