Filmlektik i skolan

Filmlektik i skolan inspirerar till utveckling och lärande genom samtal och kreativitet skapande!

Förmågan att se kritiskt på och ifrågasätta information är oerhört viktig. Det gäller både i samhället såväl som i kommunikationen med andra människor. Genom film- och bildanalys, samtal och diskussioner, filmskapande och studiebesök får eleverna verktyg att utvecklas och lära sig ett kritiskt förhållningssätt till mediaflödet och samhällsfrågor. Detta kommer till användning i ämnen som bild, samhällskunskap och svenska.


Filmlektik i skolan riktar sig till barn och unga i förskola, grundskola och gymnasiet och utgår från Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).

Förutom kunskapsdelarna är ett av målen med Filmlektik att inspirera lärande, stärka elevens självkänsla och personliga utveckling. Läs mer om Filmlektiks pedagogik här.

Filmlektik kan till exempel utgå från något eller flera av följande tre områden:

VIDEOSAMHÄLLET – Att se samhället genom film

NYHETER – Nyhetsförmedling och källkritik

SAMHÄLLET – Jämställdhet och mänskligt samspel

Det här är ett brett urval av vad Filmlektik erbjuder. Innehållet skräddarsys efter årskurs och vilka önskemål er skola har samt beroende på om deltagarna är elever eller skolpersonal. För eleverna kan till exempel ett projekt sträcka sig över en längre tid där Filmlektik blir ett komplement i undervisningen 1-2 timmar/vecka.

Det handlar om flexibilitet från min sida så att Filmlektik ska passa in så smidigt som möjligt i undervisningen på er skola!

Kontakta mig för mer information och boka ett möte, antingen genom att maila filmlektik@filmlektik.se eller per telefon på 076 244 86 98.