Filmkurser

Filmlektiks kurser i filmskapande riktar sig till människor i alla åldrar som vill göra film. Antingen kan du jobba med ett filmprojekt själv eller så är ni flera som vill gå filmkursen tillsammans. Syftet är att du genom filmskapandet ska hitta dina styrkor, resurser och forma dina egna mål.

Intensivkurs i filmskapande
Skapa filmer på smartphone
Filmskapande kvällskurs 
Filmvecka – för barn och unga (Tidningsartikel om kurserna för barn och unga)
Filmhelg – för barn och unga
Skräddarsydd filmkurs

Välkommen!

Filmlektik samarbetar med Kurser.se  

Fyll i formuläret för att få mer information och göra intresseanmälan:


Betalningsvillkor och avbokningsregler

Betalning sker mot faktura och skickas till dig i samband med att du får en bekräftelse på din plats. Betalas inte fakturan innan det angivna förfallodatumet riskerar du att förlora din plats på kursen.  Avbokar du din kursplats senare än fem dagar före kursstart så skall hela kursavgiften betalas. Detta gäller inte vid sjukdom och då mot uppvisande av läkarintyg.

Bindande anmälan

Efter att ha bekräftat din anmälan i anmälningsformuläret förbinder du dig att betala hela kursavgiften. Din anmälan är bindande men inte personlig. Om du blir förhindrad att delta kan du själv finna en ersättare. Ersättare godkänns att ta den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart.

Ångerrätt

Anmälan till kurserna är bindande. Du som konsument/privatperson har möjlighet att ångra dig inom 14 dagar från den dag du betalade, förutsatt att det inte är senare än fem dagar före kursstart (se Betalningsvillkor och avbokningsregler) . Om du skulle ångra dig mailar du till filmlektik@filmlektik.se och anger tydligt att du ångrar dig. Har du betalat kursen via ditt företag, har du ingen ångerrätt

Inställd kurs

Om kursen ställs in på grund av kursledarens sjukdom, för få deltagare eller andra omständigheter som inte kunnat förutses (force majeure), betalas hela kursavgiften tillbaka. Det ges dock ingen ersättning för andra utlägg, som tex förlorad arbetsinkomst vid tjänstledighet, för beställda resor eller hotellrum som inte kan utnyttjas.

Immateriella rättigheter

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer under kurserna tillhör Fredenmark Media och Filmlektik. För att undvika tvivel innebär det att du inte kan hävda att vara rättighetsinnehavaren till de filmer som produceras under kursen.

Policy

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.


GDPR

Mot bakgrund av EU’s dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

När du anmäler dig till någon av våra kurser samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs samt kunna skicka fakturan på deltagaravgiften. Det är t ex namn, adress, mailadress och telefonnummer. Om du själv lämnar fler uppgifter samlar vi även in dessa. Kursdeltagare under 18 år lämnar också sitt födelsedatum ååmmdd, dock ej fyra sista siffrorna.

Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via mail eller andra kanaler där du registrerar dig.

Hur vi använder personuppgifterna

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

– kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser
– maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang
– skicka foldrar med posten om våra arrangemang

Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges ovan.

Avregistrering

Du kan när som helst välja att bli bortplockad ur kundregistret så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål, maila då filmlektik@filmlektik.se

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida