Filmkurser


IMG_6577Filmkurser i Nynäshamn

Filmlektiks kurser i filmskapande riktar sig till människor i alla åldrar som vill göra film. Här får du, genom att göra din egen film, lära dig att filma och klippa med professionell utrustning.

Antingen kan du jobba med ett filmprojekt själv eller så är ni flera som vill gå filmkursen tillsammans. Syftet är att du genom filmskapandet ska hitta dina styrkor, resurser och forma dina egna mål.

 


Intensivkurs i filmskapande
iMovie – Redigera film på smartphone
Filmvecka – för barn och unga
Filmhelg – för barn och unga
Skräddarsydd filmkurs

Filmlektiks kurser presenteras även på kurser.se

Maila till filmlektik@filmlektik.se för mer information och intresseanmälan!

Välkommen!


Priser och villkor

Kursanmälan är bindande. Den som svarat OK på bekräftelsemailet förbinder sig att betala hela kursavgiften. Betalning sker mot faktura och skickas till dig i samband med att du får en bekräftelse på din plats. Betalas inte fakturan innan det angivna förfallodatumet riskerar du att förlora din plats på kursen. Ersättare godkänns att ta den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart. Avbokar du din kursplats senare än fem dagar före kursstart så skall hela kursavgiften betalas. Detta gäller inte vid sjukdom och då mot uppvisande av läkarintyg.

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer under kurserna tillhör Fredenmark Media och Filmlektik. För att undvika tvivel innebär det att du inte kan hävda att vara rättighetsinnehavaren till de filmer som produceras under kursen.GDPR

Mot bakgrund av EU´s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

När du anmäler dig till någon av våra kurser samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs samt kunna skicka fakturan på deltagaravgiften. Det är t ex namn, adress, mailadress och telefonnummer. Om du själv lämnar fler uppgifter samlar vi även in dessa. Kursdeltagare under 18 år lämnar också sitt födelse datum åå mm dd (inte personnr med de fyra sista siffrorna).

Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via mail eller andra kanaler där du registrerar dig.

Hur vi använder personuppgifterna

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser
– maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang
– skicka foldrar med posten om våra arrangemang

Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, t ex tryckerier för diplom.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att genomföra kurser och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra arrangemang.

Avregistrering

Du kan när som helst välja att bli bortplockad ur kundregistret så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål, maila då filmlektik@filmlektik.se

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida