Filmkurser


IMG_6577Filmkurser i Nynäshamn

Filmlektiks kurser i filmskapande riktar sig till människor i alla åldrar som vill göra film. Här får du, genom att göra din egen film, lära dig att filma och klippa med professionell utrustning.

Antingen kan du jobba med ett filmprojekt själv eller så är ni flera som vill gå filmkursen tillsammans. Syftet är att du genom filmskapandet ska hitta dina styrkor, resurser och forma dina egna mål.

 


Intensivkurs i filmskapande
Filmvecka – för barn och unga
Filmhelg – för barn och unga
Grundkurs – Fota och filma med smartphone
Skräddarsydd filmkurs

Filmlektiks kurser presenteras även på kurser.se

Maila till filmlektik@filmlektik.se för mer information och intresseanmälan!

Välkommen!


Priser och villkor

Kursanmälan är bindande. Den som svarat OK på bekräftelsemailet förbinder sig att betala hela kursavgiften. Betalning sker mot faktura och skickas till dig i samband med att du får en bekräftelse på din plats. Betalas inte fakturan innan det angivna förfallodatumet riskerar du att förlora din plats på kursen. Ersättare godkänns att ta den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart. Avbokar du din kursplats senare än 30 dagar före kursen är du skyldig att betala halva kursavgiften. Avbokar du din kursplats senare än fem dagar före kursstart så skall hela kursavgiften betalas. Detta gäller inte vid sjukdom och då mot uppvisande av läkarintyg.

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer under kurserna tillhör Fredenmark Media och Filmlektik. För att undvika tvivel innebär det att du inte kan hävda att vara rättighetsinnehavaren till de filmer som produceras under kursen.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (Pul)
För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken kurs deltagaren deltar i. Kunden godkänner lagring av uppgifter samt att eleven förekommer på foto och film när Filmlektik visar upp sin verksamhet. För mer information se www.datainspektionen.se/personuppgiftslagen