Betalningsuppgifter

KONSULTATION FÖRETAG ELLER ORGANISATION
Fyll i era betalningsuppgifter nedan. Betalning sker mot faktura som skickas till mailadressen vilken ni anger i nedanstående formulär. Mer information om betalningsvillkor och avbokningsregler finns efter formuläret.


Betalningsvillkor och avbokningsregler
Betalning sker mot faktura. Fakturan skickas till dig i samband med att du får en mailbekräftelse på din kursplats. Betalas inte fakturan innan det angivna förfallodatumet riskerar du att förlora din plats på kursen. Avbokar du din kursplats senare än fem dagar före kursstart så skall hela kursavgiften betalas. Detta gäller inte vid sjukdom och då mot uppvisande av läkarintyg.

Bindande anmälan
Efter att ha bekräftat din anmälan i anmälningsformuläret förbinder du dig att betala hela kursavgiften eller offertbeloppet. Din anmälan är bindande men inte personlig. Om du blir förhindrad att delta kan du själv finna en ersättare. Ersättare godkänns att ta den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart.

Ångerrätt
Anmälan är bindande. Du som konsument/privatperson har möjlighet att ångra dig inom 14 dagar från den dag du betalade, förutsatt att det inte är senare än fem dagar före kursstart (se Betalningsvillkor och avbokningsregler) . Om du skulle ångra dig mailar du till filmlektik@filmlektik.se och anger tydligt att du ångrar dig. Har du betalat kursen via ditt företag, har du ingen ångerrätt.

Inställd kurs
Om kursen ställs in på grund av kursledarens sjukdom, för få deltagare eller andra omständigheter som inte kunnat förutses (force majeure), betalas hela kursavgiften tillbaka. Det ges dock ingen ersättning för andra utlägg, som tex förlorad arbetsinkomst vid tjänstledighet, för beställda resor eller hotellrum som inte kan utnyttjas.

Policy
I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.

GDPR
Mot bakgrund av EU’s dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in
När du anmäler dig till någon av våra kurser eller konsultationer samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs eller konsultation samt kunna skicka fakturan på deltagaravgiften eller konsultationstjänsterna. Det är t ex namn, adress, mailadress och telefonnummer. Om du själv lämnar fler uppgifter samlar vi även in dessa.

Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via mail eller andra kanaler där du registrerar dig.

Hur vi använder personuppgifterna
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

  • kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser
  • maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang
  • skicka foldrar med posten om våra arrangemang

Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges ovan.

Avregistrering
Du kan när som helst välja att bli bortplockad ur kundregistret så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål. Avregistrera dig genom att skicka ett mail till filmlektik@filmlektik.se i vilket du begär att vi tar bort dina uppgifter.

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida